Laddstationer

Vi erbjuder ett komplett utbud av laddstationer med allt från de enklaste hemmaladdarna till de mest avancerade snabbladdstationerna. Vi har avancerade lösningar för laststyrning där användarna delar på den tillgängliga effekten.  Vi bygger de flesta av våra laddstationer i vår verkstad i Sverige och har därför möjlighet att erbjuda korta leveranstider och vi kan enkelt kundanpassa laddsationerna för att passa både design och olika laddsituationer. 

Generellt för alla våra laddstationer är att de kan bestyckas med Typ1 eller Typ2 och både med fast laddkabel eller uttag. Laddstationerna  konfigureras för olika laddeffekter innan leverans och kan ändras i efterhand om behovet förändras. Alla laddstationerna utom de enklaste hemmaladdarna kan kopplas mot ett överliggande system och följer standardprotokollet OCPP.

Våra laddstationer följer internationella standarder och våra högt ställda krav på användarvänlighet samt  tålighet mot t.ex. vandalism. 

Ladda hemma

Vi har hemmaladdare som passar alla typer av bilar. Laddarna kan väljas med fast kabel eller med uttag allt för att passa just dina behov. Vi har normalt laddare på lager och kan leverera på kort tid och erbjuder alltid förmånliga priser.

bostadsrätts­föreningar och fastighetsbolag

En utmaning i en befintlig fastighet är ofta att den tillgängliga effekten är begränsad. Vi har avancerade system för laststyrning där användarna delar på den tillgängliga effekten. Det tillsammans med vårt användarvänliga system gör det enkelt för fastighetsägaren att etablera sin laddinfrastruktur. Vi tar hand om hela processen från design till implemnetering och system samt fakturering. Fastigshetsägaren sätter själv priset för laddning och det går att differentiera priset för laddning beroende på om det är boende eller externa som använder laddstationerna.

LAdda på jobbet

Vi erbjuder helhets-lösningar för både det lilla och det stora företaget. Våra laddare och system erbjuder en kostnads-effektiv,  skalbar och automatiserad  lösning över åren med minimal administration. 

 

Publika laddare

Publika laddare sätts upp för att allmänheten ska ha möjlighet att ladda när som helst och var som helst. Vi har snabbladdare och semisnabba laddare som passar de flesta behoven på marknaden. Laddarna kan kundanpassas för att följa er grafiska profil och det är enkelt att konfigurera laddaren för att passa varje behov. Alla våra publika laddare är förberedda för olika betalningslösningar.