om park & charge.

Park & Charge  startade verksamheten våren 2009. Företaget drivs av personer med mångårig erfarenhet och kunskap från elkraft och IT-system med produkter och tjänster för övervakning och digitalisering av eldistributionsnät. 

Som konsultativ grossist hjälper vi till med projektering, igångkörningar, konfigurering mm. för att leverera en komplett laddinfrastruktur för laddning av elbil. Vi kan genom våra egna laddstationer som produceras i Västerås tillsammans med samarbeten med andra aktörer inom elbilsladdning leverera ett komplett utbud inom laddinfrastruktur med laddstationer, kraftmatning och access och betalssystem med automatisk fakturering.
 
Park & Charge samarbetar nära med och ingår i ett nätverk av företag i en gemensam ägarstruktur där följande företag ingår:

  • HM Power AB
  • HM Power Metering AB
  • Nätstations Alliansen AB
  • Svenska Kraftmontage AB
  • Protrol AB

Totalt har gruppen ca 30 personer anställda i Sverige och företagen hade tillsammans en omsättning på 25 miljoner EUR 2015.